מעונות יום וחינוך קדם בית ספרי

050-7655916
מספר ההתאגדות: 580487155
שם המנהל/ת: ד"ר אחמד קהאדן
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
שפות: ערבית