מתנ"ס באקה

03-6096695
מספר ההתאגדות: 580089100
שם המנהל/ת: חוסני ע'איים (גנאיים) - מנהל המתנ"ס
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון