מקדמת את כל ענייני הקיימות בישוב ויצירת מפגש רב דורי כציר הראשי התנדבות ונתינה. אמנת נתינת כבוד ומניעת אלימות. פעילים בבתי הספר יום הסובלנות 21.3 - יום האם.

052-8288982
מספר ההתאגדות: 580587806
שם המנהל/ת: פואז סוואלחה - מזכיר
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה