עמותת קש"ב הוקמה על ידי צעירים יוצאי קווקז ופועלת למען כלל הקהילה הקווקזית בכל הארץ. כל הפעילים הם יהודים יוצאי קווקז וכולם נרתמים לעזור לקהילה להשתלב בחברה הישראלית דרך: העלאת מודעות להשכלה גבוהה , גיוס לצבא, מעורבות חברתית ותעסוקה.

1800-100-179
מספר ההתאגדות: 580461341
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון