מוזיאון מורשת הכפר הערבי, הנחלת המורשת ע"י הדרכה במוזיאון לקבוצות מגוונות הן מהחברה הערבית והן מחוצה לה.

052-3853995
מספר ההתאגדות: 580383156
שם המנהל/ת: עבד אלרחים קבהא
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון