עידוד, עזרה ותמיכה להעמקת ההשכלה הגבוהה בקרב נשים ערביות והגברת מעורבותן בחיי החברה.

054-9509848
מספר ההתאגדות: 580600153
שם המנהל/ת: יוסף אגבריה
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
קהלי יעד: נשים
שפות: ערבית