מעון יום במסגרת העמותה

052-2791997
מספר ההתאגדות: 580265767
שם המנהל/ת: סעוד דכואר
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
שפות: ערבית