הספקת מוצרי צריכה ומזון למשפחות נזקקות

050-7305004
מספר ההתאגדות: 580524288
שם המנהל/ת: מאיר עזרה
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: מעוטי יכולת