לחיות חיים טובים, יהודיים בתוך הסביבה. אנו מרגישים כסוג של גשר בין העולם החרדי לעולם החילוני. לדאוג לגיבוש הקהילה.

03-6096588
מספר ההתאגדות: 580534451
שם המנהל/ת: אגט כהן
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי