עמותה לקידום חברתי ותרבותי בעכו

050-6939516
מספר ההתאגדות: 580276582
שם המנהל/ת: סאמי הוארי
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה