לתכנן, לפתח ולחזק תוכניות הקשורות בחינוך ובפיתוח הגיל הרך, המשפחה והקהילה באוכלוסיה היהודית והערבית בשכונת וולפסון ובשכונות נוספות בעכו ובסביבה. לפתח מנהיגות מקומית ערבית ויהודית בחינוך ובקהילה.

04-9914640, 04-
מספר ההתאגדות: 580107167
שם המנהל/ת: הארי פריי
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה