העמותה שמה לעצמה למטרה לחבר את הצעירים לערכים כגון: ציונות, יהדות, חלוציות, התיישבות, עבודה עברית ומעורבות בקהילה, תוך פיתוח הנגב, הגליל ולוד. בתמורה למלגת לימודים ומגורים מוזלים בכפרים, מתנדב כל סטודנט כ-300 שעות שנתיות בבניית הכפרים ובעבודה קהילתית במוקדי התנדבות שונים.

054-5944488, 05
מספר ההתאגדות: 580398352
שם המנהל/ת: רועי פרנקל
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
שפות: עברית