פעילות למען קשישים ערבים בגליל המזרחי

04-9810736, 04-
מספר ההתאגדות: 590001137
שם המנהל/ת: שמעון הולנדר יו"ר, מעיין סולומון מנהל בפועל
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי