היוזמה צמחה מהרצון של הנשים לעשות מעשה שתומך בקשר שוויוני בין הקהילות היהודיות והערביות בגליל המערבי. אנו רוצות להיות תגובת נגד הלך הרוח של דברי שנאה הנשמעים נגד הקהילה הערבית בישראל.

אמירה 0524-5911
שם המנהל/ת: אמירה פרח, ג'ודי בן עת
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי