הכרה, מימוש ויישום זכויות הילד בחיי היומיום. איסוף ואספקה של מצרכים בסיסיים והענקת שירותים לילדים ממשפחות נזקקות בקהילה במטרה לקיים ולשמור על זכויות היסוד של הילדים.

04 9855051/5
מספר ההתאגדות: 580455921
שם המנהל/ת:
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
שפות: עברית