לנהל, להפעיל, להנחות, להדריך ולפקח על תפעולו וניהולו של המרכז, בין באמצעות עובדים של העמותה ובין באמצעות התקשרות עם מפעיל חיצוני ובין בעצמה, לרבות הפעלת מרכז יום לקשיש ומועדוניות, ומתן שירותי כוח אדם לטיפול בקשישים. להנחות, להדריך ולפקח על פעילויות למאושפזים במרכז. לוודא ולפקח על טיב השירות שיינתן ע"י המפעיל למאושפזים במרכז ולוודא מילוי כל המטלות המוטלות על המפעיל. להבטיח כי המרכז מתנהל בהתאם לחוקי מדינת ישראל כרוחם וכלשונם.

03-6096613
מספר ההתאגדות: 580441830
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
שפות: עברית