לקיים פרוייקטים חברתיים - תהליכים לקידום ילדים ונוער במסגרת הקהילה. סיוע לנזקקים.

03-6096612
מספר ההתאגדות: 580537645
שם המנהל/ת: חגי סלק
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
שפות: עברית