לפתח כישוריהם הגופניים והרוחניים של חברי העמותה. לטפח, לעודד ולקדם תרבות הגוף, בריאות גוף ונפש, תכונות משמעת עצמית, יכולת אישית, התנהגות ספורטיבית ואזרחות טובה. להקים, לארגן, לתפעל ולנהל קבוצות ספורט ממקומות עבודה או ענפי ספורט עממי ולהשתתף בפעולות ספורטיביות בארץ ובעולם.

524328346
מספר ההתאגדות: 580437713
שם המנהל/ת: בשיר אבו איוב
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: ילדים, נוער
שפות: ערבית