אחד מיעדי העמותה הוא להביא למודעות הציבור את הפעילות הברוכה והחשובה המתבצעת בין כתלי המרכז לבריאות הנפש.

03-6096609
מספר ההתאגדות: 580405975
שם המנהל/ת: יהודה בן סימון
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
שפות: עברית