פתיחת ופיתוח מסגרות לגיל הרך כגון גני ילדים ופעוטונים בישובים הערביים. העלאת המודעות הציבורית והקהילתית לחשיבות
החינוך בגיל הרך ולזכויות הילד. פעילות בקרב ילדים, בני נוער והוריהם ובעיקר בקרב נערות בכלל ונערות במצוקה בפרט ע''י פתיחת מועדוניות, חוגים להכשרה מקצועית וחוגים אומנותיים, שירותים טיפוליים למינהם.

04-9913147
מספר ההתאגדות: 580226629
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
שפות: ערבית