פעולה קהילתית, חינוכית, חברתית ותרבותית
להעלאת ערך האדם. טיפוח התרבות והמסורת הלאומית
של בני הקהילה. עידוד וביצוע פעולות רווחה
לטובת הקהילה והאוכלוסיה, תוך שיתוף התושבים
ומעורבותם. ארגון פעולות תרבות ובידור.

04-9551879, 04-
מספר ההתאגדות: 580313229
שם המנהל/ת: לואי פארס
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה