הפצת יהדות ומסורת. עזרה לאנשים נזקקים ולמעוטי יכולת. הקמת ישיבה בין הזמנים בחופשת התלמידים. הוצאת עלון שבועי. ארגון נסיעות וכנסים תורניים. הקמת תרבות תורנית. חלוקת מלגות לאברכים, פתיחת כולל ערב.

03-6096606
מספר ההתאגדות: 580553469
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית