לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון

04-9811005
מספר ההתאגדות: 510833916
שם המנהל/ת: יורם פוסקלינסקי
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה