פעילות למען עוורים בעכו

04-9912740
מספר ההתאגדות: 580057255
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: צרכים מיוחדים