המטרה הבסיסית של העמותה היא לייצר סולידריות נמשכת בין בוגרי הימי ובוגרי/ות קציני-ים לדורותיהם, בינם לבין עצמם ובינם לבין ביה"ס במתכונתו הנוכחית, בינם לבין כל מי שעבר בין כתליו כתלמיד או כחבר-סגל. שימור ערכי החברות וערכי המנהיגות שנוצקו בקרב הבוגרים בשנות הכשרתם והתבגרותם הם יעדיה העיקריים של העמותה. לפיכך מוזמנים להצטרף לעמותה, לבד מן הבוגרים, גם תלמידים בעבר (שלא סיימו בהכרח) ואנשי סגל ועמם גם אוהבי-ים ומסורת ימית ונוטרי מורשת ימית-עברית.

04-9851201
מספר ההתאגדות: 580003960
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
שפות: עברית