פתיחה וניהול מועדון לילדי עכו העתיקה. טיפוח
ילדי עכו העתיקה בתחומים התרבותיים והחברתיים.
פתיחת וניהול מועדון לקשישים וכן מתן שירותים תרבותיים וחברתיים לקשישים בעכו במגזר הערבי.
קידום תכניות להעצמת רוח ההתנדבות אצל בני נוער במוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.
הגברת המודעות הציבורית לאפשרות קיומה של רוח ההתנדבות בקרב בני נוער.
עידוד בני הנוער לעבור הדרכה להכשרת מדריכים ומחנכים על מנת לפתח תכניות רחבות במסגרת הצופיות.
קידום שיטות הדרכה המבוססות על חברה וקהילה ובעיקר רוח ההתנדבות.
קידום שיתוף פעולה בין חניכים לבין הקהילה.
הטמעה בקרב בני הנוער של ערכים ושיח המבוססים על דו קיום וחיים משותפים. שיתוף פעולה עם ארגונים הפועלים בנושאים הקשורים לפעילות העמותה. קידום הבנה בתחום ההתנדבות והחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי המושתת על כבוד הדדי, הקשבה לאחר וחיפוש בסיס משותף תוך מתן מקום וכבוד לשונות.

03-6096601
מספר ההתאגדות: 580391688
שם המנהל/ת: חסן ח'ליל
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: ילדים, נוער