המטרה הבסיסית והעיקרית של העמותה הינה לסייע,
לפעול, לשתף פעולה כדי לקדם את פעילויות בית
החולים בתאום מלא עם הנהלתו ולקדם את בריאות
תושבי מדינת ישראל בכפוף לכל דין ובהתאם
להוראות משרד הבריאות.

04-9107572
מספר ההתאגדות: 580301182
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה