סיוע לבתי חולים ומוסדות רפואה בנהריה.
סיוע למוסדות חינוך בנהריה. קידום האמנות
והתרבות בנהריה, סיוע לנזקקים, קשישים,
ילדים, נכים וחולים.

03-6096599
מספר ההתאגדות: 580146199
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
שפות: עברית