הקמת קרן תמיכה לסטודנטים ערבים נזקקים. עידוד ההשכלה הגבוהה בקרב הצעירים הערבים בישראל ע"י מתן מלגות לימודים. הסברה בבתי הספר התיכוניים ולהורים. הגברת המעורבות של הצעירים בחברה ע"י תכנון ופיתוח פרוייקטים קהילתיים התנדבותיים כגון: ביקורים בבתי קשישים, עזרה לתלמידים מתקשים.

03-6096598
מספר ההתאגדות: 580497329
שם המנהל/ת: חוסיין פארס
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
שפות: ערבית