הלשכה רואה את ייעודה גם בקשר ובאחריות כלפי כל תעשיית התקשוב והטכנולוגיה העילית והעוסקים בה במדינת ישראל

04-9573137, 052
מספר ההתאגדות: 580265767
שם המנהל/ת: סעודק דכואר
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
שפות: ערבית