גמ"ח, מתן שיעורי תורה, שידוכים. כל פעולה לרווחת הציבור.

04-9511635
מספר ההתאגדות: 580424455
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה