עידוד לקידום ופיתוח המחקר והשרות הרפואי
בביה"ח האזורי לגליל המערבי נהריה.

04-9827135, 0
מספר ההתאגדות: 580020253
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית