בית אבות

04-9920465
מספר ההתאגדות: 580009744
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
שפות: עברית