מחקר ארכיאולוגי, היסטורי, גאוגרפי
ואנתרופולוגי של הכפרים הערביים.

49997383
מספר ההתאגדות: 580215390
שם המנהל/ת: שוקרי עראף
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית