לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון

49971044
מספר ההתאגדות: 510723984
שם המנהל/ת: רוזנר מרינה
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה