יצירת חברה שוויונית המאפשרת לצעירים עם מוגבלויות לממש את יכולותיהם ולתפקד באופן עצמאי ותורם בחברה. העמותה פועלת להקניית מיומנויות "ניהול עצמי משולב בקהילה" בקרב צעירים עם מוגבלויות שונות מכל רבדי החברה הישראלית.

04-9917444
מספר ההתאגדות: 580410793
שם המנהל/ת: גידי צור מנהל
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
שפות: ערבית