לטפל בעיוור ובמידת הצורך בבני משפחתו
לקדם את האינטרסים התרבותיים והסוציאליים
של העוור.

04-9973276, 04-
מספר ההתאגדות: 580016301
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי