ניהול מתנ"ס - מרכז קהילתי בכפר ורדים. ייצוג האזור ותושביו בתחומי הרשות המקומית שבה פועל המתנ"ס פעולה קהילתית בקרב האוכלוסייה בתחום הרשות המקומית בו נמצא המתנ"ס או המרכז על כל רבדיה, תוך שיתופה בפעילויות אלה. ובכלל: פעולה קהילתית, חינוכית חברתית ותרבותית להעלאת ערך האדם, הן למען טיפוח האדם והקהילה והן למען פיתוח חברה דמוקרטית ופלורליסטית. טיפוח התרבות והמסורת של בני הקהילה. עידוד וביצוע פעולות רווחה לטובת כלל הקהילה והאוכלוסייה, תוך שיתוף התושבים ומעורבותם. שיפור איכות החיים, ותרבות הפנאי בקהילה. פיתוח ועידוד פעולות קהילתיות, לרבות פעילויות חברה, חינוך, ספורט ותרבות ופעילות שעות הפנאי. ארגון פעולות תרבות ובידור, הרצאות והצגות תיאטרון. טיפול באוכלוסיות חלשות וחיזוקן. ביצוע פעולות קהילתיות, תרבותיות, חינוכיות וספורטיביות ולרבות בנושאים ובתחומים כמפורט לעיל, בתיאום ובזיקה לחברה ואגב שיתוף פעולה עימה. כל פעולות העמותה תהיינה במסגרת החוק והמשפט במדינת ישראל.

04-8338355
מספר ההתאגדות: 580626703
שם המנהל/ת: ליאת בלכר, מנכ"לית
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
שפות: עברית