הכשרת מנהיגות חינוכית. פתרון קונפליקטים בדרכי
שלום. קידום תקשורת בין אישית, הקשה ושלום בין
יהודים וערבים.העצמתן של נשים והכשרתן למנהיגות
בנושאים של סובלנות ופתרון קונפליקטים.

547975070
מספר ההתאגדות: 580404218
שם המנהל/ת: ניצן גורדון
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
שפות: עברית