להגביר את המודעות לזכויותינו השונות והדרך למימושן.

03-6096593
מספר ההתאגדות: 514463348
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה