הפצת יהדות וגמילות חסדים.

04-9968758
מספר ההתאגדות: 580470532
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: ערבית