תמיכה במשפחות נזקקות

052 5918214
מספר ההתאגדות: 580596245
שם המנהל/ת: וליד חדיפי
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי