קירוב לבבות בבית ג'ן והשכנת שלום ואחווה בקרב התושבים באמצעות פעילויות חברתיות שמטרתן להעשיר את התושבים בתחום התרבות, אמנות ומדע. קידום הנוער ומעמד האישה והנחלת ערכים בחברה וכן הרצאות נגד אלימות, סמים ואלכוהול.

506282546
מספר ההתאגדות: 580512358
שם המנהל/ת: כאמל
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
שפות: ערבית