עמותה שקמה במטרה להוביל את העדה הדרוזית לעתיד מבטיח יותר עבור בניה ובנותיה, תוך שמירה על גאוותה, מורשתה וצביונה המיוחד.

054 7317004
מספר ההתאגדות: 580513943
שם המנהל/ת: רזי יוסף
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי