שימור מורשת ופולקלור יהודי תימן והפצתם
ברבים בארץ ובעולם.

03-6096589
מספר ההתאגדות: 580366110
שם המנהל/ת: שלומי ציון
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית