הקמה וניהול בית ספר משותף לשירות חברי קיבוץ אילון, קיבוץ כברי, קיבוץ אדמית וילדיהם ואחרים לתכנן, לארגן, לייסד, לקיים, לנהל ולפתח מוסדות לחינוך לסוגיהם, מוסדות לתרבות ולמדע לרווחת תושבי הקיבוצים.

04-9952745, 052
מספר ההתאגדות: 580322337
שם המנהל/ת: ירון חמל
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: נוער
שפות: עברית