עידוד וטיפוח פרויקטים תיעודיים, רב תרבותיים בתוך הפריפריה בישראל. ליווי, הדרכה והעשרה ליוצרים הבאים ממגזרים ואוכלוסיות שונות המבקשים לעסוק בתחום התיעודי הרב תרבותי. קידום ושיווק היצירה התיעודית הנעשית בפריפריה בישראל ובעולם.

050-7345899
מספר ההתאגדות: 580544997
שם המנהל/ת: ורד אוסמן
איזור בארץ: צפון, כלל ארצי
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי