הקמה וניהול מוסדות תורה, חינוך וחסד ברוח חסידות ויזניץ: גני ילדים ומעונות יום, תלמודי תורה ובתי ספר לבנות, ישיבות וכוללים, מקוה טהרה. ניהול ואירגון שיעורי תורה, קופות גמילות חסדים ועזרה לזולת. ביסוס וחיזוק ההתיישבות בעיר עפולה (-בכפוף לאמור במכתב העמותה מיום 29.6.16)

050-4172262 ; 0
מספר ההתאגדות: 580552156
שם המנהל/ת: יעקב חיים זורגר ; משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: עברית