ליזום, לארגן ולנהל בנצרת מפעלי תרבות, אמנות,
חברה, חינוך, בריאות, חינוך גופני, מדע, ספרות,
דת, צדקה וסעד. מתן מענקים, מילגות ופרסים לשם
קידום מטרות העמותה ועידוד ההשכלה. חקר נצרת
בהיבטים השונים.

04-6014824
מספר ההתאגדות: 580334480
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: ערבית