לטעת ערכים חברתיים משותפים של אהבת האדם, אהבת האדמה, אהבת הארץ, אהבת השירה והזמר העברי. לרתום ולעודד כל אדם בכל דרך שהיא, לחלום על עתיד טוב יותר לעצמו, למשפחתו ולסביבה בה הוא חי, תוך העצמת אמונתו ביכולתו להגשים את חלומו. לתרום ולסייע בחינוך ילדי ישראל בכל דרך אפשרית. לעודד ולאפשר לכל אדם להיות שותף במשימת החינוך של ילדי מדינת ישראל, מתוך אמונה שהחינוך הוא מנוע הצמיחה החשוב ביותר של האדם והמדינה. לסייע ולתת כתף לעוסקים במלאכת החינוך מתוך אמונה שהחינוך הוא משימה חברתית המצויה בתחום האחריות של כל אזרחי המדינה. להנחיל בטחון לכל אדם, בדגש על ילדים ונוער, בכל גיל, ביכולתו לקחת אחריות על חייו וגורלו כאדם וכאזרח למען עתיד טוב יותר. לפעול למען טיפוח אוכלוסיות חלשות, בדגש על נוער בסיכון, על מנת להביאם לקו הזינוק לחיים עם מטען חיובי ויכולות שוות.

‏04-8402058
מספר ההתאגדות: 580635886
שם המנהל/ת: יפתח ברוורמן
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: ילדים
שפות: עברית